دوره 2، شماره 3 - ( آبان 1397 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 222-233 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18502/ohhp.v2i3.148


XML English Abstract Print


گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،
چکیده:   (1009 مشاهده)
مقدمه: مواجهه شغلی با وسایل نوک تیز آلوده، اغلب هنگام ترانسفوزیون خون و فرآورده‌های خونی، نمونه‌گیری، دفع سوزن و جمع‌آوری وسایل نوک تیز آلوده، رخ می‌دهند. دانشجویان به دلیل تجربه کاری کمتر و مهارت‌های عملی پایین‌تر آسیب‌پذیرتر می‌باشند. این مطالعه به‌منظور تعیین و مقایسه آگاهی از مدیریت مواجهه شغلی در دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل صورت گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی است که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده بر روی 221 نفر از دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه آگاهی از مدیریت مواجهه شغلی بود. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی از مدیریت مواجه شغلی بین دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل تفاوت معنی دار نداشت (435/0=P-value). همچنین نتایج نشان داد که بین سن و ترم تحصیلی دانشجویان مقاطع پیوسته و نمره آگاهی آن‌ها در مدیریت مواجهه شغلی رابطه مستقیم وجود داشت (001/0>P-value).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاکی از آگاهی ضعیف دانشجویان از مدیریت صحیح به هنگام مواجهه شغلی می‌باشد که برای ارتقاء آن نیاز به اقداماتی مانند کارگاه‌های آموزشی در خصوص جنبه‌های پیشگیری از آسیب‌های شغلی، رعایت اصول ایمنی و استانداردهای همه‌جانبه برای دانشجویان اندازه‌گیری دقیق مارکرهای ویروسی و داشتن پرونده بهداشتی به‌طور جداگانه برای هر یک از دانشجویان پیشنهاد می‌شود
متن کامل [PDF 971 kb]   (454 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۳