فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت- تعهدنامه
فرم تعهد نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | 
خواهشمند است هنگام ارسال مقاله به مجله، فرم های زیر را تکمیل نموده و اسکن آنها رابه ایمیل مجله ارسال نمایید. در صورت عدم ارسال فرمها مقاله از فرایند چاپ خارج خواهد شد.

برای دریافت فرم تعهدنامه و فرم حق کپی رایت مجله بر روی نام فرم ها کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت:
http://ohhp.ssu.ac.ir/find.php?item=1.118.30.fa
برگشت به اصل مطلب