دوره 2، شماره 3 - ( آبان 1397 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 254-245 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه محیط زیست، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
چکیده:   (2382 مشاهده)
مقدمه : تعارض کار خانواده و استرس شغلی امروزه به مسئله ای شایع و پر هزینه در محیط های کاری تبدیل شده است و تقریبـاً همـه افـراد بـا آن مواجه شده اند. تعارض کار خانواده و استرس شغلی از زیر مجموعه های عوامل روانی اند. هـدف اصـلی ایـن پـژوهش، سـنجش میزان همبستگی تعـارض کـار - خانواده، استرس شغلی و استعداد حادثه پذیری و همچنین طبقه بندی کارکنان در این 3 متغیر است.
روش بررسی : تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات از طریق 4 پرسشنامه دموگرافی، استعداد حادثه پذیری، تعارض کار - خانواده و استرس شغلی می باشد. نمونه آمـاری به روش نمونه گیری تصادفی 250 نفر است. داده ها بـا کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار موردتجزیه و تحلیـل قرار گرفته است.
یافته ها: یافته ها نشانگر این است که استرس شغلی و تعارض کار- خانواده همبستگی مستقیم بر افزایش حادثه پذیری کارکنان داشته است. همچنین مشخص شد که در بین زیر مقیاس های تعارض کار - خانواده بیشترین نمره مربوط به تعارض کار به خانواده مبتنی بر رفتار (19/9) در گروه مورد مطالعه می باشد. همچنین در زیرمقیاس های استرس بیشترین نمره در زیرمقیاس عملکرد شغلی ( 43/18 ) می باشد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می­دهد که افزایش استرس شغلی و همچنین تعارض کار - خانواده منجربه افزایش سطح حادثه پذیری می­گردد. بنابراین با حضور روانشناس در محیط های کاری و آموزش نحوه کنترل و مدیریت استرس و نحوه تقسیم وظایف کاری و خانوادگی در جهت رفع این مشکلات و کاهش حوادث اقدام گردد.
 
متن کامل [PDF 676 kb]   (774 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی
دریافت: 1397/6/17 | انتشار: 1397/8/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.