دوره 5، شماره 1 - ( 2-1400 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 20-10 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mazaheri M, babayi mesdaraghi Y, alizadeh A. Comparative Evaluation of Hospital Environmental Performance based on ISO 14031 Evaluation Model. ohhp. 2021; 5 (1) :10-20
URL: http://ohhp.ssu.ac.ir/article-1-294-fa.html
مظاهری مریم، بابایی مسدرقی یوسف، علیزاده آرزو. ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد زیست محیطی بیمارستان فوق تخصصی تریتا بر مبنای مدل ارزیابی ایزو 14031. بهداشت کار و ارتقاء سلامت. 1400; 5 (1) :20-10

URL: http://ohhp.ssu.ac.ir/article-1-294-fa.html


گروه علوم و فنون دریایی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
متن کامل [PDF 729 kb]   (247 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (708 مشاهده)
متن کامل:   (142 مشاهده)
ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد زیست محیطی بیمارستان فوق تخصصی تریتا بر مبنای مدل ارزیابی ایزو 14031
مریم مظاهری[1]*، یوسف بابایی‌مسدرقی[2]، آرزو علیزاده[3]
 
چکیده
مقدمه: بیمارستان‌ها جهت ایجاد نوآوری در زمینه مراقبت از بیمار در سراسر جهان تلاش می‌نمایند و در اجرای آن بر روی محیط زیست طبیعی نیز اثر می‌گذارند، لذا مدیران بیمارستان‌ها بایستی همواره جهت کاستن از آسیب به بیماران و جوامع اطراف و محیط زیست طبیعی، به تدوین برنامه‌های مدیریتی در زمینه حفظ انرژی، دفع مناسب زائدات پزشکی و ... بپردازند. لذا این مطالعه در جهت هدفمند نمودن اقدامات در زمینه مدیریت محیط زیست بیمارستانی به ارزیابی شاخص‌های مهم و تاثیرگذار پردخته است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع تحلیلیمقطعی می‌باشد که در سال‌های 1397 و 1398 در بیمارستان فوق تخصصی تریتا در غرب تهران طراحی و اجرا گردید. برای اجرای این مطالعه از استاندارد ایزو 14001 و برای پایش آن از استاندارد ایزو 14031 استفاده گردید.
یافته‌ها: تعداد 18 شاخص مهم و اساسی در حوزه عملکرد زیست محیطی برای بیمارستان تعریف گردید و اندازه‌گیری شاخص‌های مربوطه انجام شد. اصلاح و بهبود شاخص‌ها در سال 1397 و 1398 به وضوح دیده شد. بیشترین اقدام اصلاحی و محسوس‌ترین تغییرات مربوط به پسماندها بود.
نتیجه‌گیری: استفاده از مدل‌های ارزیابی زیست محیطی در کنار حمایت‌های مدیریتی از انجام اقدامات اصلاحی می‌تواند در درازمدت باعث حفظ محیط زیست شده و سلامت عمومی را بهبود بخشد و همچنین مدیریت مناسب پسماندهای بیمارستانی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها گردد.
 
کلیدواژه‌ها: محیط زیست، بیمارستان، ایزو 14031، ایزو 14001
  مقاله پژوهشی
 
 تاریخ دریافت: 9902/25 
تاریخ پذیرش: 99/06/08
 
ارجاع:
مظاهری مریم، بابایی‌مسدرقی یوسف، علیزاده آرزو. ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد زیست محیطی بیمارستان فوق تخصصی تریتا بر مبنای مدل ارزیابی ایزو 14031. بهداشت کار و ارتقاء سلامت 1400; 5(1): 20-10.
 

 
بیان مساله
 
بیمارستان‌ها در سراسر جهان جهت ایجاد نوآوری در زمینه مراقبت از بیمار با حفظ استانداردهای بالای کیفیت می‌کوشند. در اجرای این نوآوری، بیمارستان‌ها بر روی محیط زیست طبیعی اثر می‌گذارند، لذا همواره جهت کاستن از آسیب به بیماران و جوامع اطراف و محیط زیست طبیعی، مدیران بیمارستان‌ها به تدوین برنامه های مدیریتی در زمینه حفظ انرژی، دفع مناسب زائدات پزشکی و مدیریت ایمن دارو ها می‌پردازند (1).
البته محققین در مطالعاتی مفهوم مدیریت محیط زیست را به مدیریت اقدامات انسان برای دستیابی به تعادل قابل قبول بین کیفیت محیط زیست انسانی و محیط زیست تعریف نموده، به عبارت دیگر مدیریت محیط زیست نیازهای طبیعی یک سازمان را فراهم نموده تا آن جا که توسعه پایدار زیست محیطی همراه با عدم تخریب آن مهیا گردد، لذا مدیریت محیط زیست یک پیش نیاز برای توسعه پایداراست (2).
این در حالی است که در راستای بهبود کیفیت محیط زیست، سازمان بین‌المللی استاندارد در سال 1996 یک مجموعه از استانداردهای مشخص تحت عنوان 14000 را ایجاد نمود که دربرگیرنده چندین سند مشورتی در ارتباط با سامانه های مدیریت محیط زیست، نظارت محیط زیست، ارزیابی عملکرد محیط زیست، برچسب گذاری اکولوژیک، ارزیابی چرخه حیات و نمودهای زیست محیطی است (3).
به طور مشخص مختصر نمودن فواید بهترین فعالیت‌ها و توسعه نظام‌های مدیریت زیست محیطی همواره احساس می‌شود، به طوری که دتنکوفر و همکاران ( 1997) با بررسی کارایی نظام مدیریت زیست محیطی، این نظام را ابزاری جهت فراهم نمودن ساختار سازمانی و دربرگیرنده مسئولیت‌ها، رویه‌ها و منابع موردنیاز جهت اجرای سیاست زیست محیطی یافته‌اند (4).
در مطالعه‌ای به بررسی ارتباط محیط زیست پایدار و بیمارستان‌های سبز در ایالات متحده پرداخته و به این نتیجه رسید که اولین و مهم‌ترین انگیزه برای حرکت به سوی استانداردهای بیمارستان سبز بهره‌وری انرژی بوده است (5).
هم‌چنین رودولفی و همکاران (2008) به بررسی کاربرد گواهینامه‌های زیست محیطی در منطقه سییِنا در ایتالیا پرداخته و به این نتیجه رسیدند که توسعه پایدار به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان‌ها در اثر اتخاذ نظام مدیریت زیست محیطی بوده است (6).
از طرف دیگر برقراری مجموعه استانداردهای ایزو 14000 می‌تواند منجر به افزایش رقابت پذیری، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و ارائه تصویر معتبرتر از بیمارستان گردد (7).
در گذشته عملکرد سازمان‌های بهداشتی و درمانی از طریق شاخص‌های درمانی ارزیابی می‌شد و کیفیت خدمات تنها با دانش فنی کارکنان حرفه‌ای پزشکی و پرستاری تضمین می‌شد، ولی امروزه سازمان‌های بهداشتی و درمانی، سازمان‌های پیچیده‌ای هستند که نیاز به حمایت قوی مدیریت در زمینه ارزیابی عملکرد دارند. در سازمان‌های بهداشتی، درمانی کنونی، هزینه‌های فزاینده بهداشت و درمان، تخصص‌گرائی، تاکید بر مشتری و اهمیت کارایی و اثربخشی خدمات از جمله عواملی هستند که سازمان‌های بهداشتی و درمانی را به تحول در ارزیابی عملکرد ترغیب و تشویق نموده است. بهره‌گیری از معیار های کمی عملکرد، همچون تحلیل هزینه-فایده، هزینه-کارایی و معیارهایی چون اثربخشی، بهره وری، کار آمدی و ... پاسخگوی نیازها و مشکلات بیمارستان‌ها نیست و برای ارزیابی عملکرد نیاز به الگوهای جامعی است که بتواند بیمارستان‌ها را در تمامی حوزه ها و واحدها بر اساس معیارهای اصلی عملکرد به طور مستمر، جامع و سیستماتیک مورد ارزیابی قرار دهد (8).
در حال حاضر ارزیابی عملکرد در بیمارستان‌های ایران اساسا بر الزامات قانونی و دستیابی به اهداف و استانداردهای ارزشیابی بیمارستان‌ها متمرکز می‌باشد، و سایر ارزیابی‌های درونی به صورت موردی و براساس نیاز خاص و یا به طور پراکنده در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها انجام می‌شود و در حقیقت یک سیستم یکپارچه برای امر مهم ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها به خصوص در حوزه زیست محیطی وجود ندارد (9). لذا ما در این تحقیق بر آن شدیم تا ارزیابی عملکرد بیمارستان در حوزه زیست محیطی را از دیدگاه ایزو 14000 مورد بررسی قرار دهیم. ایزو 14031 شاخه‌ای از استاندارد ایزو 14000 می‌باشد که به به ارزیابی عملکرد زیست محیطی می‌پردازد.
روش بررسی
این مطالعه از نوع تحلیلی–مقطعی می‌باشد که در سال‌های 1397 و 1398 در بیمارستان فوق تخصصی تریتا در غرب تهران طراحی و اجرا گردید. برای اجرای این مطالعه از استاندارد ایزو 14001 و برای پایش آن از استاندارد ایزو 14031 استفاده گردید. استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۴۰۳۱ (ISO 14031) (ارزیابی عملکرد محیط زیستی–خطوط راهنما) یک فرآیند مدیریتی است که سازمان را قادر می‌سازد عملکرد خود را در زمینه محیط زیست با استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و اطلاعات قابل اطمینان و قابل تصدیق را به طرف‌های ذینفع ارائه دهد. هدف از این استاندارد ارائه یک مدل برای تعریف شاخص‌های معین، سنجش دوره‌ای شاخص‌ها و همچنین ارائه گزارش عملکرد محیط زیستی به جامعه و طرف‌های ذینفع با یک بیان مشترک می‌باشد. این استاندارد به سازمان کمک می‌کند ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تری از عملکرد خود در زمینه محیط زیست داشته باشد و با تعیین اهداف و معیارها اقدام به بهبود مستمر در عملکرد خود نموده و روند آن را به نمایش بگذارد. در همین راستا یک سری اقدمات جهت بهبود وضعیت شاخص‌های زیست محیطی در محیط مورد مطالعه طراحی و اجرا گردید. این اقدامات در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی و با دخیل نمودن تمامی عناصر سازمان صورت گرفت.
مراحل مطالعه به شرح زیر می‌باشد.
تعیین شاخص‌های اصلی و پرکاربرد زیست محیطی در بیمارستان با استفاده از ارزیابی جنبه‌های مختلف زیست محیطی
اندازه‌گیری شاخص‌های زیست محیطی تعریف شده
تعریف اقدامات اصلاحی در طول یک سال در اتاق فکر کمیته بهداشت محیط و اجرا و پایش این شاخص‌ها در طول یکسال
اندازه‌گیری مجدد شاخص‌های تعریف شده بعد از انجام اقدامات اصلاحی
نتایج
مطابق با نظرات کارشناسان و طوفان فکری ایجاد شده در کمیته بهداشت محیط بیمارستان تعداد 18 شاخص مهم و اساسی در حوزه عملکرد زیست محیطی برای بیمارستان تعریف گردید و اندازه‌گیری شاخص‌های مربوطه انجام شد. همانگونه که در جدول 1 مشخص می‌باشد اصلاح و بهبود شاخص‌ها در سال 1397 و 1398 به صورت آشکار ایجاد گردیده است. بیشترین اقدام اصلاحی (جدول شماره 2) و محسوس‌ترین تغییرات مربوط به پسماندها بود که نتایج در جدول 1 آمده است. همچنین تغییرات ایجاد شده و بهبود وضعیت شاخص‌های تعریف شده در شکل 1 نمایش داده شده است.
 

 
جدول 1: نتایج شاخص‌های مربوط به موارد زیست محیطی پراهمیت در بیمارستان
  سال 97 سال 98 واحد
تولید پسماند عفونی 2.1 1961 1497 کیلوگرم در سال
غیرعفونی 2194 1729 کیلوگرم در سال
شیمیایی 5935 5085 کیلوگرم در سال
تیز و برنده 5527 4374 کیلوگرم در سال
فاضلاب آزمایش میکروبی کلروفرم   1100 460 MPN/100ML
آزمایش شیمیایی (BOD)5 58 46 mg/Lit
COD 92 73 mg/Lit
TSS 102 87 mg/Lit
نیترات 28 10 mg/Lit
آمونیوم 2.3 0.9 mg/Lit
کلر سنجی 0.8 0.9 mg/Lit
مصرف انرژی برق 87446 72335 کیلو وات
گاز شهری 1149689 978818 متر مکعب
توسعه فضای سبز مساحت فضای سبز 500 900 متر مربع
مصرف منابع آب 85045 51100 مترمکعب
کاغذ 6210 5852 کیلوگرم
پلاستیک 25000 5000 کیلوگرم
فناوری‌های نوین تعداد موارد استفاده از فن‌آوری‌های نوین 0 4 تعداد
 

 
جدول 2: شرح اقدامات انجام شده جهت اصلاح شاخص‌های زیست محیطی تعریف شده
حوزه زیست محیطی شرح اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعیت شاخص های زیست محیطی
پسماند استفاده از کاور‌های توالت از جنس نشاسته به جای کاورهای غیر قابل حل در آب و کاهش پسماندهای عفونی- حذف وایتکس جهت مصرف در بخش‌ها و کاهش پسماند گالن‌های پلاستیکی و پسماند شیمیایی- تعویض نخ تی و ابر تی‌ها به جای دور انداختن کل دسته تی و کاهش پسماندهای عفونی- حذف سطلهای اضافه پسماند از بخش و تفکیک پسماند فقط به مرکزیت تریتمنت- تشویق به تفکیک کاغذهای باطله و تحویل به سرای محله و دریافت گل- آموزش به تفکیک پسماند از مرکز تولید- حذف ترمومترها و فشار سنج‌های جیوه‌ای و حذف پسماندهای فلزات سنگین- تحویل جداگانه باطری‌های تمام شده و تحویل جهت بازیافت- استفاده بیشتر از اقلام پارچه‌ای تا گان و شان یکبار مصرف- تعویض کفش با دمپایی در اتاق عمل و لاندری جهت کاهش مصرف روکفشی- استفاده از ظروف یکبار مصرف فقط در بخش ایزوله- تحویل کیسه خون به آزمایشگاه و تحویل به سازمان انتقال خون و کاهش پسماند عفونی- استفاده از کیسه پارچه‌ای به جای کیسه پلاستیکی- حذف روکفشی در بخش های ویژه- ممنوعیت بردن کارتن در بخش و تحویل کارتن جزء پسماند قابل بازیافت- دقت در تفکیک پسماند تر و خشک- نظارت بر درخواست بخش ها و کاهش اقلام مازاد که درخواست شده است- تهیه سبزیجات پاک شده و کاهش پسماند خانگی- کاهش مصرف کاغذ تا حد امکان- استفاده مجدد از کاغذهای بازیافتی- استفاده از سفتی باکس متناسب در بخش متناسب برای استفاده بهینه- کنترل و نظارت بر مصرف کیسه‌های زباله و کاهش آن به یک پنجم- استفاده از سیستم پیوست و کاهش مصرف کاغذ
فاضلاب آموزش به تخلیه بطری‌های تخلیه ادرار مریض و سرم‌ها در فاضلاب-حذف وایتکس و جایگزینی آن با قرص ژاول پارت- تفکیک پسماندهای پرمخاطره و حذف آن(جیوه و لامپ کم مصرف)- کنترل و مستند کردن دقیق مصرف خرید و ذخیره مواد شیمیایی بیمارستان- کاهش شستشو لاکرها و تختها و کاناپه‌های استراحت و استفاده بهینه از مواد شوینده- استفاده از مواد شوینده لیتری و کاهش بطری محلول‌ها - نصب بلوئر با ظرفیت هوادهی بیشتر به لجن فعال فاضلاب-کنترل روزانه آزمایشات شیمیایی فاضلاب- کلر زنی در پیک مصرف آب در بخش‌ها-نظارت دائم بر هوادهی لجن فعال جهت جلوگیری از افزایش آمونیاک-اضافه نمودن گلوگز به فاضلاب در زمان‌های عدم تشکیل کلونی-تخلیه مرتب لجن‌های مرده-نظارت بر چربی‌گیر و تخلیه مستمر آن - شستشو دانه‌گیر فاضلاب و چک نمودن صحت و سلامت سازه فاضلاب-رنگ‌آمیزی مرتب سرریزها جهت رویت همیشگی شفافیت خروجی فاضلاب - چک نمودن دیفیوزرها و تمیز نمودن مرتب آ‌ن‌ها
انرژی استفاده از تجهیزات ضد عفونی خودکار (دستگاه نوکواسپری و کف روب)- استفاده از لامپ‌های چشمی در راهروها جهت کاهش برق- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب خاکستری- حذف خشک کن‌ها دست و کاهش مصرف برق- در حالت اسکرین قرار دادن کلیه سیستم‌های کامپیوتری- مدیریت مصرف آب گرم و استفاده از اجاق گاز در آشپزخانه بیمارستان-
فضای سبز کاشت چندین راس درخت در روز درختکاری سال 98 و افزایش فضای سبز- توسعه فضای سبز در محوطه‌ها بدون کاربری بیمارستان-
مصرف منابع کاهش مصرف کاغذ تا حد امکان- استفاده مجدد از کاغذهای بازیافتی-کاهش شستشو لاکرها و تخت‌ها و کاناپه‌های استراحت و استفاده بهینه از مواد شوینده- چشمی کردن شیرالات و کاهش مصرف آب- بازدید‌های دوره‌ای مدون از شیرالات جهت جلوگیری از هدر رفت آب- استفاده از سیستم پیوست و کاهش مصرف کاغذ- حذف پرینترها از بخش‌ها و مرکزیت در واحدهای ضروری- ارت سنجی سیستم همبندی وجهت کنترل نشتی‌های جریان برق- مدیریت کاهش تخلیه فلاش تانک‌ها برای استفاده بهینه آب- تعمیر ظرفشویی و کاهش هدر رفت آب - استفاده از سفتی باکس متناسب در بخش متناسب برای استفاده بهینه- کنترل و نظارت بر مصرف کیسه‌های زباله و کاهش آن به یک پنجم
فناوری‌های نوین خریدهای جدید لوازم الکتریکی با برچسب مصرف انرژی بالاتر- استفاده از فتوسل- نرم‌افزاری کردن سازمان الکترونیک پیوست-تولید آب خاکستری -تله مدیسین
 

 
شکل 1: نمودارهای مقایسه‌ای بهبود شاخص‌های مربوط به موارد زیست محیطی پراهمیت در بیمارستان

 
بحث
 
این مطالعه با هدف تاثیر اجرای استانداردهای زیست محیطی در یک بیمارستان در شهر تهران انجام شد که اقدامات اصلاحی زیادی برنامه ریزی و بسیاری از آنها اجرا گردید. تاثیر این اقدامات اصلاحی در شاخص‌های تعریف شده مطابق با ایزو 14031 در بین سال‌های 1397 و 1398 آشکارا مشخص گردید که در شکل 1 و جدول 1 به نمایش درآمده است. با توجه به جدول شماره 2 می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر اقدامات اصلاحی به شیوه‌های علمی و با درنظر گرفتن پتانسیل‌های بیمارستان طراحی و به مرحله اجراء گذاشته شود می‌تواند باعث بهبود مستمر در فرایندهای زیست محیطی شده که نتیجه آن بالطبع در سلامت عمومی جامعه آشکار می‌گردد.
Amheka و همکاران در مطالعه‌ای که در سال 2014 بر روی فاضلاب‌ها و شاخص‌های مربوط به فاضلاب و مصرف انرژی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پایش مستمر متغیرهای قابل اندازه‌گیری و فرایندی مربوط به فاضلاب و مصرف انرژی در اقدام به موقع و سریع در مقابل هرگونه تغییرات در شاخص‌ها و متغیرها می‌تواند در دراز مدت ضمن افزایش طول عمر تصفیه خانه‌های فاضلاب، باعث می‌شود تخریب محیط زیست کم‌تر اتفاق بیفتد. در این مطالعه نیز در اقدامات اصلاحی مربوط به فاضلاب و مصرف انرژی تمامی فرایندها و متغیرها به صورت مستمر کنترل شدند که در نهایت شاخص‌های تعریف شده در محدوده استاندارد که مطابق با موازین زیست محیطی می‌باشد قرار گرفت (8).
در مطالعه‌ای که در سال 2019 و در بخش بزرگ بهداشت و درمان بیمارستان عمومی منطقه‌ای دانشگاه پاتراس‌، یونان غربی انجام شد از یک مدل چند معیار برای بررسی رویه‌ها ، تکنیک‌ها و روش‌های مقابله با زباله‌های عفونی استفاده گردید و در نهایت از روش AHP برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی بیمارستان‌ها در زمینه مدیریت پسماند بیمارستانی استفاده گردید. در این مطالعه از ماتریس مدیریت پسماند جهت ارزیابی شاخص‌های مربوط به پسماند استفاده شده و در نهایت بعد از انجام اقدامات اصلاحی تمامی شاخص‌های مربوط به مدیریت پسماند بیمارستانی بهبود پیدا کرد. در این مطالعه بر بکارگیری روش‌های استاندارد و علمی جهت پیاده سازی و سنجش عملکرد زیست محیطی بیمارستان تاکید شده است (9).
همچنین در مطالعه‌ای که در یکی از بیمارستان‌های نوار غزه انجام شده است مشکل قطعی مکرر برق و استفاده از دیزل ژنراتورها مطرح شده است که باعث صرف هزینه‌های بسیار زیاد در حوزه مصرف انرژی می‌گردد و همچنین به عنوان سوخت فسیلی باعث آلودگی های زیست محیطی می‌گردد. در این مطالعه از منابع ذخیره انرژی که با عنوان PV از آن یاد می‌شود به عنوان راهکار جایگزین استفاده شده است و شاخص مصرف انرژی را در این بیمارستان به مقدار زیادی کاهش داده است. این مطالعه همچنین استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست را در حیطه مدیریت محیط زیست بیمارستانی توصیه می‌نماید (10).
در بحث مدیریت پسماندهای بیمارستانی اقدامات صورت گرفته در مطالعه آقای موسوی و همکاران (11) همخوانی بسیاری با اقدامات صورت گرفته در این مطالعه دارد. همچنین در این مطالعه به اهمیت آموزش در سطوح مختلف مدیریت پسماند بیمارستانی اشاره شده است که قطعا بدون آموزش و همراهی پرسنل بیمارستان برنامه های مدیریت پسماند هر چند دقیق باشد به ثمر نخواهد نشست و در این مطالعه بر این موضوع بسیار تاکید شد.
بهبود شاخص‌های زیست محیطی فاضلاب بیمارستانی منجر به تولید آب خاکستری گردید که برای آبیاری فضاهای سبز بیمارستان استفاده می شود که این موضوع تاثیر مستقیمی بر مصرف آب بیمارستان گذاشت. یانگ و همکارای وی در مطالعه‌ای که در سال 2020 بر روی کیفیت آب خاکستری برای مصارف آشامیدنی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در صورتی که آب سالم در دسترس باشد ترجیحا ازین نوع آب برای مصارف آشامیدن نباید استفاده نمود ولی استفاده ازین نوع آب در صنایع و کشاورزی توصیه گردیده که نتیجه آن صرفه‌جویی در مصرف منابع آبی می‌شود (12). همچنین آقای باجپای در مطالعه خود در سال 2020 در ارتباط با استفاده از آب خاکستری در بیمارستان‌ها به این نتیجه رسید که استفاده از این منابع آبی تا 30 درصد می‌تواند باعث صرفه در مصرف آب گردد (13). همچنین استفاده از این نوع منابع آبی در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین می باشد که تاثیر آن در مصرف منابع آبی بیمارستان نیز مشهود بوده است.
اقدامات انجام شده در بخش استفاده از منابع و استفاده از انرژی نیز به نوبه خود اقدامات قابل توجهی بودند که نتیجه همفکری تیم استقرار نظام ارزیابی زیست محیطی بود. از جمله مهترین این اقدامات استفاده از فن آوری‌های قطع و وصل خودکار بود که در سال‌های اخیر در ساختمان‌ها جهت استفاده بهینه از منابع و انرژی تعبیه می‌شود و ساختمان‌های هوشمند به این سمت ارتقا می‌یابند. آقای چن و همکاران و همچنین آقای باسو و همکاران استفاده ازین تکنولوژی ها را برای مصرف بهینه منابع و انرژی علی الخصوص در ساختمان‌های اداری و تجاری و بیمارستان‌ها و اتاق‌های بیمار توصیه می‌نماید (14-15).
با توجه به مطالعات بالا و مقایسه نتایح آن با جدول شماره 1 و جدول شماره 2 مشخص می‌گردد که نتایج این مطالعه همسو با نتایج مطالعات مشابه در دنیا می‌باشد که اخیرا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه محیط زیست قرار گرفته است و نتایج این مطالعه می‌تواند در سایر بخش‌های درمانی نیز به کار گرفته شود.
نتیجه‌گیری
بهبود شاخص‌های زیست محیطی تعریف شده در بیمارستان می‌تواند مصداق توسعه پایدار کشورها تلقی شود چرا که بیمارستان‌ها طیف وسیعی از آلاینده‌ها را وارد محیط زیست می‌نمایند که عدم نظارت و کنترل بر آنها می‌تواند در دراز مدت باعث از بین رفتن محیط زیست گردد.
برخی از مزایای بهره‌گیری از استاندارد ایزو ۱۴۰۳۱ (ISO 14031) برای این بیمارستان به صورت غیرمستقیم و مستقیم از قرار زیر بود:
کمک به گردآوری داده‌ها برای خود اظهاری‌های محیط زیستی
ارزیابی دقیق عملکرد بیمارستان در زمینه محیط زیست
ارتقاء سطح ممیزی‌های داخلی بیمارستان با استفاده از الگوی بین‌المللی
ایجاد بستر لازم برای ارتباط چند‌جانبه بین معاونت‌های مختلف در بیمارستان
ایجاد تصویری مثبت از سیاست‌های محیط زیستی بیمارستان در بین پرسنل
فرآهم آوردن زمینه لازم برای قضاوت جامع در تمام زمینه‌های محیط زیست مانند:
آلودگی‌های منتشره از بیمارستان
هزینه‌ها و سرمایه‌گذای‌های محیط زیستی
آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیست
مصرف منابع طبیعی (شامل مواد و انرژی)
جهت‌گیری‌های مدیریتی
تعیین سطح مبنا و تغییرات آن
امکان ارائه روند عملکرد محیط زیستی
با تمام این توضیحات استفاده از مدل‌های ارزیابی زیست محیطی در کنار حمایت‌های مدیریتی از انجام اقدامات اصلاحی می‌تواند در دراز مدت باعث حفظ محیط زیست شده و سلامت عمومی را بهبود بخشد و همچنین مدیریت مناسب پسماندهای بیمارستانی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها گردد برای مثال شهرداری در ازای حمل و دفع پسماندهای بیمارستانی هزینه‌ای را دریافت می‌نماید و مشخص است که کاهش تولید زباله‌های عفونی بیمارستان باعث کاهش هزینه‌های بیمارستانی می‌گردد و همچنین در بحث مصرف منابع و انرژی و سایر پارامترها نیز در نهایت نتیجه‌گیری بر اینست که سرمایه‌گذاری بر روی محیط زیست، از دیدگاه هزینه-فایده روند مثبت و پرفایده‌ای می‌باشد.
از محددیت‌های این پژوهش می توان به بار مالی زیاد اجرای اقدامات زیست محیطی و همچنین اجرای دشوار اقدامات اصلاحی که نیاز به مشارکت تمامی افراد سازمان بود اشاره کرد.
پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده عملکرد زیست محیطی بیمارستان‌ها با توجه به شاخص‌هایی که در این پژوهش اشاره شده است سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه گردد تا نقاط قوت و ضعف بیمارستان‌ها نسبت به هم در این زمینه مشخص گردد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از تمام پرسنل بیمارستان فوق تخصصی تریتا تهران بخاطر همراهی و مشارکت در این پروژه عظیم نهایت تقدیر و تشکر را دارند.
مشارکت نویسندگان
طراحی پژوهش : م.م، ی.ب، آ.ع
جمع آوری داده ها: آ.ع
تحلیل داده ها: ی.ب
نگارش و اصلاح مقاله : م.م، ی.ب، آ.ع
تضاد منافع
هیچ‌گونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده
است.
 
 
منابع
1. Reller A, editor. Greener Hospitals: Improving Environmental Performance. Wiss.-Zentrum Umwelt, Univ.; 2000. P. 1-52.
2. Petak WJ. Environmental planning and management: the need for an integrative perspective. Environmental Management. 1980; 4(4):287-95.
3. Tan LP. Implementing ISO 14001: is it beneficial for firms in newly industrialized Malaysia?  Clean Product. 2005; 13:397-404.
4. Dettenkofer M, Kummerer K, Schuster A, Muhlich M, Scherrer M, Daschner D. Environmental auditing in hospitals: approach and implementation in an university hospital.  Hospital Infection. 1997; 36(1):17-22..
5. Ferenc J. Going greener, Hospitals continue to make sustainability a priority. Sustainable Operation Groups. Health facilities management. 2010; 23(12):24-8.
6. Hillary R. Environmental management systems and the smaller enterprise. Clean Product. 2004;12:561-9.
7. Sahamir SR, Zakaria R. Green assessment criteria for public hospital building development in Malaysia. Procedia Environmental Sciences. 2014; 20:106-15.
8. Amheka A, Higano Y, Mizunoya T, Yabar H. Comprehensive Evaluation of the Feasibility to Develop a Renewable Energy Technology System and Waste Treatment Plant in Kupang City, Indonesia based on a Kupang Input Output Table. Procedia Environmental Sciences. 2014;20:79-88.
 9. Zamparas M, Kapsalis VC, Kyriakopoulos GL, Aravossis KG, Kanteraki AE, Vantarakis A, Kalavrouziotis IK. Medical waste management and environmental assessment in the Rio University Hospital, Western Greece. Sustainable Chemistry and Pharmacy. 2019;13: 100163.
10. Hijjo M, Bauer P, Felgner F, Frey G. Energy Management systems for hospitals in Gaza-strip. In 2015 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC). 2015;8:18-25.
11. Mousavi S, Atashkar S, Almasi A, Shokoohizadeh M, Amini M, Sobhani Z. A Survey on Knowledge, Attitude and Practice of Personnel Regarding Hospital Waste Management in Imam Hossein Educational Hospital of Kermanshah. Health. 2020;11(2): 213-22.
12. Li W, Zheng T, Ma Y, Liu J. Fungi characteristics of biofilms from sewage and greywater in small diameter gravity sewers. Environmental Science: Water Research & Technology. 2020;6(3):532-9.
13. Bajpai M, Katoch SS, Singh M. Optimization and economical study of electro-coagulation unit using CCD to treat real graywater and its reuse potential. Environmental Science and Pollution Research. 2020;27(33):42040-50.
14. Chen X, Min C, Guo J. Visible light communication system using silicon photocell for energy gathering and data receiving. International Journal of Optics. 2017.
15. Basso V, inventor. Machine for packing medical products and printing medical instructions for a nurse in a hospital environment. United States patent application US 14/330,031. 2016 Jan 14.
 
 
Comparative Evaluation of Hospital Environmental Performance based on ISO 14031 Evaluation Model
Maryam MAZAHERI[4]*, Yousef BABAEI MASDARGHI[5], Arezoo ALIZADEH[6]
Abstract
Introduction: Hospitals are working to create innovation in patient care throughout the world while maintaining high quality standards. Since in implementing this innovation, hospitals have an impact on the natural environment, hospital managers are constantly developing management plans to conserve energy and dispose medical waste properly to reduce the damage to patients, surrounding communities, and the natural environment. Therefore, this study evaluated the important and effective indicators in order to target the measures in the field of hospital environmental management.
Methods: This cross-sectional analysis was designed and implemented in 2018 and 2019 in Trita subspecialty hospital in the west of Tehran. To implement this study, ISO 14001 standard was used and ISO 14031 standard was applied to monitor it.
Results: According to the findings, 18 important and basic indicators were defined in the field of environmental performance for the hospital and the relevant indicators were measured. Correction and improvement of indicators was clearly observed in 2018 and 2019. Most of the corrective actions and the most noticeable changes were related to waste.
Conclusion: The use of environmental assessment models along with managerial support for corrective action can protect the environment in the long run and improve public health. Moreover, proper management of the hospital waste can reduce the costs.
Keywords: Environment, Hospital, ISO 14031, ISO 14001
  Original Article

 
Received: 2020/05/14
Accepted: 2020/08/29
 
Citation:
MAZAHERI M, BABAEI MASDARGHI Y, ALIZADEH A. Comparative Evaluation of Hospital Environmental Performance based on ISO 14031 Evaluation Model. Occupational Hygiene and Health Promotion 2021; 5(1): 10-20.
 


* [1]گروه علوم و فنون دریایی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
(نویسنده مسئول: maryammazaheri65@yahoo.com
[2] گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 
[3] گروه بهداشت محیط، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران 
[4] Department of Marine Science and Technology, School of Marine Science and Technology, Islamic Azad University of North Tehran, Tehran, Iran
* (Corresponding Author: maryammazaheri65@yahoo.com
[5] Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
[6] Department of Environmental Health, School of Environment, Islamic Azad University of North Tehran, Tehran, Iran 
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: HSE
دریافت: 1399/2/25 | پذیرش: 1400/2/10 | انتشار: 1400/3/2

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Occupational Hygine and Health Promotion Journal

Designed & Developed by : Yektaweb