دوره 5، شماره 2 - ( 5-1400 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 185-170 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (249 مشاهده)

مقدمه: با توجه به اهمیت بسیار زیاد سلامتی و جنبه‏های مختلفی از وظایف و مسئولیت‏های افراد در مشاغل پرستاری و معلمی که به صورت بالقوه میتوانند برای آن‏ها فشارآور باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه استرس ادراک‌شده، تعارض کار- خانواده و فرسودگی شغلی در پرستاران و معلمان شهر بندر عباس انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسهای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پرستاران و معلمان شهر بندرعباس در نیمسال اول 1398 بود که 70 نفر پرستار و 70 نفر معلم به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983)، پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران (2000) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج نشان داد تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه پرستاران و معلمان در متغیرهای استرس ادراک شده (85/9=F و 01/0>P)، تعارض کار- خانواده (77/14=F و 01/0>P) و فرسودگی شغلی (22/24=F و 01/0>P) وجود داشت. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین نمرات گروه پرستاران در متغیرهای استرس ادراک‌شده، تعارض کار- خانواده و فرسودگی شغلی بالاتر از گروه معلمان است.
نتیجهگیری: به طور کلی، سیستم چرخشی و متغیر پرستاری باعث شده که مشکلات بیشتری در عملکرد خانوادگی و استرس کاری در مقایسه با معلمان داشته باشند؛ همچنین، فرسودگی شغلی در میان پرستاران به دلیل نبود امنیت شغلی و آینده روشن بیشتر از معلمان بود.

متن کامل [PDF 903 kb]   (105 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کلیه موضوعات بهداشت حرفه ای
دریافت: 1399/10/21 | پذیرش: 1400/5/4 | انتشار: 1400/6/14

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.