راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1396/3/24 | 

.برای دریافت فایل راهنمای نگارش واصول اخلاقی فصلنامه کلیک کنید

نحوه نگارش انواع مقالات

1. مقاله پژوهشی
حجم هر چکیده نباید از 250 کلمه بیشتر شود و هر مقاله باید حاوی موارد به ترتیب زیر باشد:
صفحه اول:
چکیده فارسی مقاله: شامل عنوان مقاله، چکیده­ ای از مقاله (به تفکیک مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها)، نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان)، سمت و مرتبه علمی و سازمان متبوع،  پست الکترونیک و شماره تلفن نویسنده مسئول مقاله باشد ( به زبان فارسی).
صفحه دوم و بعد از آن:
 بدنه مقاله که شامل مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر، مشارکت نویسندگان و فهرست منابع باشد. بدنه مقاله غیر ازمنابع حداکثر 4000 کلمه می­ باشد.
صفحه آخر:
چکیده انگلیسی مقاله شامل: عنوان مقاله، چکیده ­ای از مقاله به تفکیک Introduction، Methods، Results، onclusionkeywords، نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان)، سمت و مرتبه علمی، پست الکترونیک و شماره تلفن نویسنده مسئول مقاله باشد (به زبان انگلیسی).
2. مقاله مروری
مقالات مروری را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد:
الف) مقالات مروری تشریحی یا ساده (Narrative review articles)
ب) مقالات مرور سیستماتیک(Systematic review articles)   
ج) مقالات متا آنالیز (Meta-analysis articles)
ساختار خلاصه مقالات مروری اجزایی مشابه با مقالات پژوهشی اصیل دارد فقط به جای قسمت (روش بررسی)، قسمت (روش جستجو) وجود دارد و عنوان مقالات مروری معمولا کوتاهتر از عنوان مقالات پژوهشی اصیل هستند یا به اصطلاح کلی نگرهستند.
چکیده مقاله مروری: بایستی ساختار یافته حداکثر 250 کلمه باشد.
 بدنه مقاله مروری تحلیلی یا سیستماتیک: دارای همان ساختار مقالات پژوهشی می­باشد.
 بدنه مقالات مروری غیر سیستماتیک: شامل صفحه عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، روش پژوهش و مرور، شرح مقاله (شرح یافته ­های مهم مقالات بررسی شده )، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، مشارکت نویسندگان، منابع و چکیده انگلیسی می­باشد.
بدنه مقاله مروری حداکثر 4000 کلمه می­باشد.
3. مقالات کوتاه
چکیده مقاله کوتاه: مانند مقاله پژوهشی می­باشد. ساختار مقاله کوتاه مانند ساختار مقاله اصیل و تعداد کلمات مقاله کوتاه حداکثر 2000 کلمه می­باشد.
4. نامه به سردبیر
 به صورت یک نامه حداکثر 1000 کلمه می­باشد این مقالات نیاز به ساختار ندارند اما داشتن چکیده انگلیسی ضروری است.
اصول کلی نگارش
 • مقالات باید به زبان فارسی روان نوشته شده و از به کارگیری کلمات لاتین که معادل فارسی مناسب دارند، اجتناب گردد.
 • متن کامل مقاله به صورت تک ستونه و در صفحه  A4  با فاصله 1/15 سانتی‌متر بین سطور تایپ شود و حداکثر از 13 صفحه تجاوز ننمایدحاشیه صفحات مقاله از  بالا و پایین 2/5 سانتیمتر، چپ و راست 2 سانتیمتر باشد.
 • عنوان تمام جدولها در بالا و نمودار‌ها و اشکال در پایین آنها و توضیحات اضافه در پایین آورده شود. ذکرمنبع در آخر عنوان جداول و شکل­ها که از منابع دیگر اقتباس شده اند، ضروری است.
 • عکس‌های ارسالی باید دقیق، واضح و سیاه و سفید و با فرمت   JPEG ,GIFیا TIF باشند. هم چنین جدولها، نمودارها و اشکال به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.
 • نوع و اندازه قلم فارسی و انگلیسی در متن مطابق جدول زیر استفاده شود.
موقعیت استفاده                              نام/ شکل و اندازه قلم   
عنوان چکیده فارسی و انگلیسی مقاله
متن چکیده فارسی
B Titr 13
B Nazanin 12
متن چکیده انگلیسی Times New Roman 11
متن مقاله B Nazanin 12
عبارات انگلیسی داخل متن Times New Roman 11  
عناوین بخش­های متن مقاله (چکیده، مقدمه، روش بررسی و...) B Nazanin / Bold 12
منابع Times New Roman 11
متن جداول B Nazanin 10
عناوین جداول، شکلها و نمودارها B Nazanin 10
پانوشت جداول و نمودار (نوشته های زیر جدول که به توضیح علائم و یا عبارات اختصاری در جدول اشاره دارد) B Nazanin  10
متن پاورقی فارسی (وابستگی سازمانی افراد) B Nazanin 10
متن پاورقی انگلیسی (وابستگی سازمانی افراد) Times New Roman 10
اسامی نویسندگان به فارسی B Nazanin 10
اسامی نویسندگان به انگلیسی Times New Roman 10
 
نکات نگارشی:
 • از آوردن پاورقی در متون خودداری نموده و در صورتیکه که عبارتی نیاز به توضیح اضافه دارد داخل پرانتز و جلوی عبارت مورد نظر در متن آورده شود.
 • در صورت به کار بردن اصطلاحات علمی که نیاز به آوردن معادل آن به زبان انگلیسی می­باشد، اصل کلمات در داخل پرانتز آورده شود.
 • علامت اعشار به شکل ممیز ( / ) نوشته شود.
 • در عبارت­های نقل قول از علامت  گیومه « » استفاده شود.
 • اعداد درون متن به صورت فارسی آورده شود.
 • بعداز ارائه شماره جداول و نمودار و اشکال از دو نقطه استفاده شود مانند (جدول1: .....).
 • باید از تمامی افرادی که جزء نویسندگان نمی­باشند و در زمینه علمی، نوشتاری و... کمک کرده­ اند و همچنین از سازمان­ های تأمین کننده منابع مالی و امکانات مورد نیاز، تشکر و قدردانی به عمل آید.
 • لازم است سهم هر نویسنده در انتهای مقاله به عنوان مشارکت نویسندگان ( طراحی پژوهش، جمع­ آوری داده، تحلیل داده، نگارش و اصلاح مقاله) ارائه شود.
 • نویسندگان محترم می‌توانند مقالات خود از طریق وب سایت مجله به آدرس http://ohhp.ssu.ac.ir ارسال نمایند. به این منظور پس از ورود به سایت مجله پس از مطالعه راهنمای ارسال مقالات در منوی ( برای نویسندگان )، مقاله خود را ارسال فرمایند.
شیوه نگارش منابع
تمامی منابع می­بایست به زبان انگلیسی بوده منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شوند، سپس مقابل آنها این عبارت قید شود [Persian]. ترتیب شماره‌گذاری منابع بایستی به ترتیب استفاده از آن در متن مقاله باشد و براساس دستورالعمل Vancouver به شرح زیر تنظیم گردند
مجلات
  تا شش نویسنده: نام خانوادگی نام. عنوان مقاله. عنوان مجله؛ سال چاپ، دوره (شماره): شماره صفحات
Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. Indian J Physiology Pharmacology. 2003; 47(1): 75-80.
 بیش از شش نویسنده : بعد از نویسنده ششم علامت (،) و بعد   Et al می‌آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می‌گردد. سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر  چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد از آن استفاده می‌شود. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می‌گردد.
Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear. 1998; 19(1): 37-47.
کتاب
  تا شش نویسنده: نام خانوادگی و نام تمام افراد به ترتیب. عنوان کتاب، شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال، صفحات (نام نویسندگان با کاما (،) از یکدیگر جدا می‌شوند).
Gelfand SA. Essential of audiology. 2nd ed. New York: Thieme; 2001, 54-67.
بیش از شش نویسندهبعد از نویسنده ششم علامت کاما (،) و بعد Et al می‌آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق.     
به عنوان نویسنده editor : پس از نام خانوادگی و نام علامت کاما (،) و سپس کلمه editor می‌آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می‌گردد.
پایان نامه
  نام خانوادگی نام. عنوان پایان نامه، [پایان نامه]. محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه؛ سال.
Gelfand SA. Essential of audiology, [Thesis]. New York: California; 2007.
استناد به منابع الکترونیکی
 منابع الکترونیکی به صفحات وب (Web Pages)  و  پایگاه ­های اطلاعاتی Databases)) استفاده شده در تهیه مقاله اطلاق می­شود.
1) اگر صفحه اینترنتی دارای نویسنده است:
نویسنده. عنوان صفحه(مدرک) .سال انتشار مطلب. عنوان وب سایت. درج عبارت Available at  و سپس نشانی اینترنتی. تاریخ مشاهده صفحه.
Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003
2) اگر صفحه اینترنتی نویسنده ندارد:
عنوان صفحه(مدرک).  سال انتشار مطلب. عنوان وب سایت. درج عبارت Available at  و سپس نشانی اینترنتی. تاریخ مشاهده صفحه.
High blood pressure in pregnancy. 2003. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

دفعات مشاهده: 5743 بار   |   دفعات چاپ: 473 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Occupational Hygine and Health Promotion Journal

Designed & Developed by : Yektaweb