فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت- درباره نشریه
فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/24 | 
عنوان فصلنامه به فارسی: فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت
 عنوان فصلنامه به انگلیسی: Occupational Hygiene and Health Promotion
دوره انتشار: فصلنامه       
اولین انتشار: تابستان ۹۶
زبان: فارسی با چکیده انگلیسی
 شماره شاپا (نسخه چاپی) )(p ISSN): ۲۶۴۳-۲۵۸۸
 شماره شاپا (نسخه الکترونیکی) )(e ISSN): ۳۰۶۲-۲۵۸۸
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول: دکتر رضا جعفری ندوشن     
سردبیر: دکتر رضا جعفری ندوشن
مدیر اجرایی: حمیده نیک نظر
کارشناس: زهرا ابراهیم راد
ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، با همکاری مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای
شماره مجوز انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۷۸۹۶۲ 
آدرس وبگاه: ohhp.ssu.ac.ir
پست الکترونیک مجله: ohhpssuacgmail.com
                                                  ohhpssu.ac.ir
شماره تماس دفتر مجله: ۳۱۴۹۲۳۱۴-۰۳۵
آدرس پستی: یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت 
کدپستی: ۸۹۱۵۱۷۳۱۶۰    

 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت:
http://ohhp.ssu.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب