فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/1 | 
وب سایت مجله: ohhp.ssu.ac.ir
آدرس پستی: یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت
تلفن: ۰۳۵۳۱۴۹۲۳۱۴
کد پستی: ۸۹۱۵۷۷۳۱۶
ایمیل:ohhpssu.ac.ir

لازم به ذکر است کلیه مکاتبات با نویسندگان و داوران گرامی، در پروسه انتشار مقالات از طریق ایمیل خوهد بود. لذا تقاضا میشود در حین ثبت نام از ایمیل معتبر استفاده نموده و inbox و spam خود را  روزانه چک نمایند.
با تشکر

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت:
http://ohhp.ssu.ac.ir/find-1.57.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب