دوره 3، شماره 3 - ( آبان 1398 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 226-215 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده:   (2207 مشاهده)
مقدمه:استرس شغلی از پدیده های مهم و قابل توجه در محیط کار در عصر حاضر محسوب می شود و سلامت روان در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی ، اجتماعی وشغلی مهم بوده ویکی از زمینه هایی که توجه به سلامت روان در آن حائز اهمیت است، شغل وحرفه است.لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه استرس شغلی با سلامت روان در شاغلین سنگ آهن مرکزی بافق انجام گرفت
روش بررسی: مطالعه حاضراز نوع  توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد و جامعه آماری پژوهش  2400نفر (1600 نفر کارگر و 800 نفرکارمند) در سنگ آهن مرکزی بافق در سال1393 مشغول به کار بوده  که جهت برآورد حجم نمونه  با استفاده از جدول مورگان 331 نفر محاسبه گردیدکه به تناسب 216 نفر  در بخش کارگری و 115 نفر در بخش کارمندی مشمول گردیدندابزار جمع آوری داده از دوپرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلد برکGHQواسترس شغلی DASS می باشد. پرسشنامه مذکور در سه بخش تدوین شده است در بخش نخست اطلاعات دموگرافیک در قالب 7سوال مورد بررسی قرار می گیرد.در بخش دوم 28 سوال در خصوص سلامت عمومی و در بخش سوم 42 سوال در خصوص استرس شغلی می باشدوبرای آزمون فرضیه ها بااستفاده از نرم افزار spss21 از آزمون های ضریب همبستگی  پیرسون،تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده گردید.
نتایج:نتایج نشان داد که سلامت روان درکارمندان و استرس شغلی در کارگران بیشتر می باشد ورابطه معنی داری بین استرس شغلی و سلامت روان در هر دورده شغلی کارمند و کارگر وجود دارد اما از بین متغیر های دموگرافیک بغیر ازجنس که با سلامت روان در رده شغلی رابطه دارد مابقی متغیر های دموگرافیک  هیچکدام با سلامت روان و استرس شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری:استرس شغلی در هر دو رده شغلی با سلامت روان رابطه داشته که خود می تواند بر سطح تولید و کیفیت محصول تاثیر گذار بوده و از طرفی علاوه بر شاغلین افراد تحت پوشش  انها  و جامعه در معرض خطرات ناشی از سلامت روحی و روانی و نهایتا جسمی قرار می گیرند که لازم است با برنامه ریزی و ارائه خدمات متفاوت در محیط کار استرس را کاهش تاوضعیت موجود بهبود و ارتقاء یابد.

 
متن کامل [PDF 1159 kb]   (771 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی
دریافت: 1397/10/15 | انتشار: 1398/8/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.